tirsdag 7. april 2009

På siste samling - uke 13 - fikk vi i oppgave å lage en lyrikkmontasje i norskdidaktikk. Jeg valgte diktet "Du var vinden" av Olav H. Hauge. Dette er første gang jeg prøver noe slik, og resultatet ble deretter, men her kommer den i alle fall:

Nei, det gjør den ikke, ser jeg. Opplastingen mislyktes. Jeg får feilmelding, vet ikke hvorfor det ikke går. Her har jeg mer å lære, ser det ut til. Har dere noen gode tips for at jeg skal få til dette? (Jeg trykte på "Legg til video-knappen" ovenfor og bladde fram powerpoint-dokumentet mitt. Opplastingen startet, men jeg fikk feilmelding før den var fullført).

Vi fikk to timer på å lage denne lyrikkmontasjonen. For meg ble det knapt med tid. Jeg rakk ikke å finpusse den. Jeg rakk heller ikke å prøve ut hvor mange sekunder det skulle være mellom hvert bilde og mellom bilde og tekst. Jeg brukte alt for lang tid til å lete opp bilder som skulle passe til diktets tekst.

Det var morsomt å tolke dikt vha skrift, bilde og bevegelse. Jeg tror dette er en utmerket måte å arbeide med dikt på i en klasse, i hvert fall på ungdomsskolen. Jeg har norsk i en tiendeklasse, og elevene her er veldig flinke når det gjelder digitale verktøy. De lager flotte presentasjoner når de framfører ulike emner, og jeg tror min klasse ville likt å arbeide med dikt ved å lage en lyrikkmontasje. Håper jeg får anledning til å prøve det ut i klassen før skoleårets slutt. Ifølge Kunnskapsløftet er det også riktig, og viktig, å bruke digitale verktøy i undervisningen. Det er både motiverende og engasjerende for elevene, og jeg erfarer at alle får til gode sluttprodukt ved slike presentasjoner. Jeg tror også elevene vil bli mer motivert til å gå i dybden i diktet når de skal lage slike presentasjoner, tror de vil gå mer inn for å "forstå" diktet slik at de finne symbolske bilder etc. til det.

Det var veldig greit å få prøve dette, og jeg skjønner at her gjør øving en til mester.