tirsdag 7. april 2009

På siste samling - uke 13 - fikk vi i oppgave å lage en lyrikkmontasje i norskdidaktikk. Jeg valgte diktet "Du var vinden" av Olav H. Hauge. Dette er første gang jeg prøver noe slik, og resultatet ble deretter, men her kommer den i alle fall:

Nei, det gjør den ikke, ser jeg. Opplastingen mislyktes. Jeg får feilmelding, vet ikke hvorfor det ikke går. Her har jeg mer å lære, ser det ut til. Har dere noen gode tips for at jeg skal få til dette? (Jeg trykte på "Legg til video-knappen" ovenfor og bladde fram powerpoint-dokumentet mitt. Opplastingen startet, men jeg fikk feilmelding før den var fullført).

Vi fikk to timer på å lage denne lyrikkmontasjonen. For meg ble det knapt med tid. Jeg rakk ikke å finpusse den. Jeg rakk heller ikke å prøve ut hvor mange sekunder det skulle være mellom hvert bilde og mellom bilde og tekst. Jeg brukte alt for lang tid til å lete opp bilder som skulle passe til diktets tekst.

Det var morsomt å tolke dikt vha skrift, bilde og bevegelse. Jeg tror dette er en utmerket måte å arbeide med dikt på i en klasse, i hvert fall på ungdomsskolen. Jeg har norsk i en tiendeklasse, og elevene her er veldig flinke når det gjelder digitale verktøy. De lager flotte presentasjoner når de framfører ulike emner, og jeg tror min klasse ville likt å arbeide med dikt ved å lage en lyrikkmontasje. Håper jeg får anledning til å prøve det ut i klassen før skoleårets slutt. Ifølge Kunnskapsløftet er det også riktig, og viktig, å bruke digitale verktøy i undervisningen. Det er både motiverende og engasjerende for elevene, og jeg erfarer at alle får til gode sluttprodukt ved slike presentasjoner. Jeg tror også elevene vil bli mer motivert til å gå i dybden i diktet når de skal lage slike presentasjoner, tror de vil gå mer inn for å "forstå" diktet slik at de finne symbolske bilder etc. til det.

Det var veldig greit å få prøve dette, og jeg skjønner at her gjør øving en til mester.

1 kommentar:

Hildegunn sa...

Jeg har aldri prøvd å laste opp PP som video - kanskje du kan be Jan Ove om hjelp? Jeg skjønner at det kunne bli litt knapt med to timer på lyrikkmontasjen, men det er fullt lovlig å flikke ferdig hjemme. :-)

Du har fine refleksjoner om det digitale og lyrikktolkende ved oppgaven, men du sier ikke noe om det multimodale. Utgangspunktet for oppgaven var jo at vi holdt på med sammensatte tekster og ville anvende noen av begrepene vi hadde lært. Kanskje du kan skrive litt om det også?

Hildegunn